Naučte se,
jak být v bezpečí!

KEEP SAFE je vzdělávací portál, která přispívá k ochraně zdraví a životů vašich zaměstnanců. Formou on-line kurzů připravuje pracovníky organizací ke zvládání bezpečnostních situací (slovní agrese, výhrůžky i fyzické útoky včetně použití střelných zbraní), které mohou nastat na pracovištích, kde se vaši zaměstnanci setkávají s veřejností, například:

  nemocnice,

  školy,

  kancelářské budovy,

  konference a eventy,

  obchodní a dopravní centra,

  a další

7 důvodů pro KEEP SAFE:

1. Portál je neustalé on-line - dostupný 24 hodin odkudkoliv
2. Kurzy jsou velmi efektivní – test a vyhodnocení po každé lekci
3. Časová úspora – školíte se podle svých časových možností
4. Přehlednost – jednoduchý export statistik pro personalisty
5. Ucelenost – ucelený program vyvinutý v ČR pro naše klienty
6. Odbornost – vytvořeno ve spolupráci s Policií ČR a předními odborníky na bezpečnost v ČR
7. Technická podpora – každý pracovní den

Kurzy a semináře

Program

Jak se zachovat v rizikových situacích!

Excelentní výukový program zaměřený na ochranu života a zdraví personálu v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.

Novinky

2021

říjen

Premiéra

Premiéra vzdělávacího programu pro zdravotnická zařízení proběhne ve čtvrtek 21.10. ve velkém sále
MV ČR od 14.00.
Pokud se chcete zúčastnit, registrujte se na janikova@doverville.cz

2021

srpen

Videokurz pro zdravotníky

Podívejte se na náš nový trailer k programu pro zdravotnická zařízení

Počet úspěšných
absolventů školení

Počet úspěšných
absolventů našich webinářů a e-learningu

6737

Prezenční posluchači

6737

E-learningoví posluchači

5

Zakladatelka
Veronika Fáberová

Je předním odborníkem v oboru komerční bezpečnosti, prevence kriminality a ochrany veřejných prostranství a budov s více než 30letou praxí. Věnuje se poradenství a oborovému vzdělávání především v oblasti ochrany měkkých cílů a prevence kriminality a útoků s tím související. Absolvovala řadu odborných kurzů v oblasti vzdělávání dospělých na CIPD UK, marketing na London Business School UK, získala auditorskou kvalifikaci u LRQA UK a prošla dlouhou řadou odborných bezpečnostních kurzů v UK. Za svoji profesionální dráhu zastávala četné vedoucí funkce a vedla bezpečnostní týmy řady mezinárodních a národních projektů. Působí v prezidiu Asociace bezpečnostních technických služeb Grémium Alarm, také jako členka technické normalizační komise TNK148 Prevence kriminality. Dva roky vedla Evropský sekretariát CEN/TC 325 Prevence kriminality při plánování městské výstavby a navrhování budov. Je aktivní členkou Asociace Bezpečná škola a spolku Vaše bezpečí. Založila a nyní vede společnost DOVERVILLE, s.r.o., která se věnuje bezpečnostnímu poradenství a vzdělávání. Tomu se ostatně věnuje po celou svou profesní kariéru. Patří ji autorství řady vzdělávacích i rekvalifikačních programů a je i výbornou lektorkou a instruktorkou nácviků a simulací.

Školení

Školení, nácviky a praktická cvičení v různých bezpečnostních dovednostech

Bezpečnostní poradenství

Bezpečnostní audity, tvorba procedur, návrhy komplexních řešení

Bezpečnostní simulace

Rizikového chování, situací a hrozeb, penetrační testy

Naši lektoři

V našich programech se setkáte s našimi lektory i hostujícími experty.
Podívejte se na náš stálý tým:

JUDr. Tomáš KONÍČEK

Problematika přednášek:

Prevence kriminality
Ochrana měkkých cílů a veřejných prostranství
Kamerové systémy v obcích
Bezpečnost školských zařízení

Tomáš se celý život zaměřoval na bezpečnostní problematiku. Je autor (spoluautor) mnoha odborných publikací a metodik v oblasti bezpečnostních standardů řešení krizových situací, spoluautor norem v oblasti prevence kriminality a Předseda Technické normalizační komise č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatelstva při ÚNMZ/ČAS. Nyní nezávislý bezpečnostní expert v oblasti ochrany majetku a osob, prevence kriminality a řízení rizik.

Jan CHODORA

Problematika přednášek:

Výběr odpovědného dodavatele bezpečnosti
Bezpečnostní audity a analýzy, Vnitřní hrozby a hodnocení rizik
Ochrana měkkých cílů
Propojení fyzické ostrahy, bezpečnostních technologií a režimových opatření
Bezpečnostní simulace a cvičení

Honza je odborníkem v oboru komerční bezpečnosti se specializací pro oblast komplexních bezpečnostních řešení. Jeho doménou je zákon o zadávání veřejných zakázek. Také se specializuje na bezpečnost kulturních objektů, administrativních budov a veřejné dopravy. Přednáší na bezpečnostních kurzech a konferencích, vede simulační a praktická cvičení.

Mgr. Jan EDER

Problematika přednášek:

Ochrana osob a zájmových objektů
Problematika aktivního střelce, Základy sebeobrany
Komunikaci s agresivními jedinci
Podezřelé vozidlo, Nález NVS
Speciální první pomoc
Bezpečnostní simulace a cvičení

Přes 20 let zkušeností v ozbrojených sborech, působení v zahraničních operacích v oblasti Balkánu a středního východu. Participace na výcviku ozbrojených sborů partnerských států. Bohaté zkušenosti v oblasti ochrany objektů, osob, vyhodnocování zranitelnosti objektů a osob, výcviku, střelecké a taktické přípravě. Zkušenosti s ošetřením trauma poranění, první pomoci v krizových situací. Honza absolvoval řadu speciálních výcviků na téma rukojmí, rescue, kurzy přežití a kurzy speciálních řidičských dovedností.

Mgr. Miloš BENDA

Problematika přednášek:

Vyhodnocování ohroženosti měkkých cílů a základy jejich ochrany
Vyhodnocování rizikových situací a chování v jejich průběhu
Zajištění fyzické, technické a režimové ochrany
Kontrola vozidel, Problematika vyhrůžek a NVS
Řízení krizových situací
Bezpečnostní simulace a cvičení

Jeho zkušenosti oblasti ochrany strategických objektů a bezpečnosti osob plynou z dlouholeté profesní praxe policisty. Z vysokých manažerských pozic má současně zkušenosti s prací řídících štábů bezpečnostních opatření vč. praxe s meziresortní koordinací ústavních institucí, orgánů státní správy, samosprávy a spoluprací se složkami Integrovaného záchranného systému. Držitel Osvědčení NBÚ pro stupeň utajení TAJNÉ vč. certifikátu NATO. Je spoluautorem vzdělávacích projektů spadajících do kategorie ochrany měkkých cílů a výtečný lektor a instruktor simulací a nácviků.

Mgr. et Mgr. Pavel KRČÍLEK, DiS.

Problematika přednášek:

Bezpečnostní dokumentace ochrany měkkých cílů a metodiky MVČR
Evakuace, Invakuace a Lockdown (procedury PILL)
Problematika ozbrojeného útočníka
Postup UTEČ – SCHOVEJ SE – BOJUJ
Základy krizového řízení

Vedoucí oddělení krizového řízení, obrana a policie Úřadu městské části Praha 11. Od studií spolupracuje s odborem bezpečnostní politiky, nyní Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám MVČR a dalšími odborníky z oblasti bezpečnosti, včetně elitních policejních útvarů. Stál u zrodu bezpečnostních konceptů ochrany míst s velkou koncentrací osob / crowded places. Publikuje, přednáší a aktivně se zabývá otázkou terorismu, protiteroristických operací, radikalizace a radikálního islámu či problematiky aktivních útočníků.

Lucie JANÍKOVÁ

Organizační zajištění vzdělávacích aktivit
Informace ke kurzům
Správa přihlášek a změny termínů
Fakturace

Lucie má bohaté zkušenosti z office, event a projektové agendy. Zajišťuje komunikaci s klienty, zaměstnanci i externisty a stará se o plánování, hladký průběh a koordinační podporu projektů, včetně jejich administrativy. K jednotlivým školením zároveň zajišťuje agendu spojenou se službami, informovaností, podáváním informací, změn termínů a přihláškami pro posluchače. Organizačně zajišťuje obsahové, provozní i finančních činností, které souvisejí s přípravou a konáním jednotlivých akcí a školení.

Zdeněk GLOSER

Bezpečnostní simulace a cvičení
Základy sebeobrany v krizových situacích
Ochrana osob
Psychologie útočníka

Zdeněk se 20 let se pohyboval v sektoru zajištění ochrany, a to hlavně zajištění osobní ochrany a bezpečnosti skupin ve veřejně dostupných objektech. Od dětství se věnuje různým bojovým uměním a bojovým sportům. Poslední roky si tyto nabrané zkušenosti rozšiřuje v kombinaci s užitím chladných a palných zbraní. Své zkušenosti úspěšné využívá i jako kaskadér/ koordinátor kaskadérů se zaměřením na bojové scény.

Webinář

KAMEROVÉ SYSTÉMY a UMĚLÁ INTELIGENCE
aneb VELKÝ BRATR ČI ZDRAVÝ ROZUM?

Kdy? 30. 11. 2021 od 09,00 hod do 12,00 hod

Pro koho: pro všechny, kteří uvažují o možnostech rozšíření kamerového systému pro bezpečnostní odborníky, ale i neprofesionály, kteří mají oblast bezpečnosti na starosti.

Cena: 1.200,- Kč bez DPH (1.452,- Kč včetně DPH)

Vývoj možností technologie jde velmi rychle kupředu, s tímto trendem se také mění bezpečnostní rizika i způsoby jejich ošetření. Doby, kdy klasický koncept bezpečnosti byl postaven na obehnání objektu kvalitním plotem s co nejmenším počtem jednoduše zabezpečených vstupů se už pomalu přežil. Dnešní trend, zvláště u veřejných budov, spočívá v co největší otevřenosti, ba přímo i propojování podniku či instituce do okolí či určité komunity.

Umělá inteligence a technologické možnosti nám mohou poskytnout vhodná řešení. Vše ale opět začíná u zdravého rozumu a znalosti bezpečáckého řemesla – správného definování rizik. Pojďme se společně podívat, jaké možnosti nám v současné době přináší kamerové systémy, jak se požadavky uživatelů mění.

Program:
1. Jaké jsou dnešní požadavky klientů na kamerové systémy?
2. Jaké jsou novinky v oblasti kamerových systémů a umělé inteligence?
3. Veřejné instituce více se otvírající veřejnosti a kamerové systémy?
4. Velký bratr anebo zdravý rozum?

Na tato i další témata budou diskutovat a prezentovat experti z oboru.


Webinář

IT BEZPEČNOST VERSUS ZNALOSTI UŽIVATELŮ
aneb KDYŽ SE AJTǍCI SNAŽÍ, ALE JE TO MARNÉ, JE TO MARNÉ JE TO MARNÉ...

Kdy? V úterý 14.12. 2021 od 09,00 do 12,00 hod

Pro koho: pro všechny uživatele IT, kteří se chtějí poučit o tom, jaká rizika na ně číhají a jaká jsou k dispozici různá uživatelsky pohodlná řešení. Vhodné pro bezpečnostní manažery, IT manažery i uživatele IT.

Cena: 1.200,- Kč bez DPH (1.452,- Kč včetně DPH)

Nyní snad už všichni víme, že nemáme mít nalepená hesla na lístečku na notebooku, že nemáme otevírat neznámé e-maily s příložkami… Ale denně jsme vystavováni různým jiným IT rizikům, čím dál tím sofistikovanějším. Víte, jak se v dnešní době účinně chránit a bránit nepřátelským hackerům? Chcete zjistit, kde právě Vy děláte každodenní chyby? Zúčastněte se našeho webináře. My slibujeme, že bude srozumitelný i pro laiky a odborníci v něm najdou spoustu odpovědí na své otázky.

Program:
1. Kazuistika případů z poslední doby – poučení z problémů jiných
2. Nejčastější chyby uživatelů a jak jim předcházet
3. Nejčastější chyby organizací a jak jim předcházet
4. IT pracovníci jako bezpečnostní riziko (Kdo hlídá hlídače?)

Webinář

DRUHÉ VÝROČÍ OD TRAGICKÉ STŘELBY V OSTRAVSKÉ NEMOCNICI aneb ZMĚNILO SE NĚCO?

Kdy? V pátek 10.12. od 10,00 do 11.30

Pro koho: pro všechny, které zajímá co se v bezpečnosti zdravotnických zařízení od této tragické události změnilo.

Cena: 250,- Kč bez DPH (302,50,- Kč včetně DPH)

Ke střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava došlo 10. prosince 2019 kolem 7.15 hodin. Do čekárny traumatologie vstoupil muž s pistolí, který bez varování, zblízka a v rychlém sledu zasáhl 9 pacientů. Čtyři pacienti přišli na místě o život, tři další lidé podlehli způsobeným zraněním. Ze sedmi zavražděných byli čtyři muži a tři ženy.

Diskuse bezpečnostních odborníků z praxe na téma bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních.

Program:
1. Globální hrozby a jejich vliv na zdravotnická zařízení v ČR
2. Jak jsme se poučili z Ostravského útoku?
3. Jaká jsou doporučení expertů?
4. Jak může pomoci stát a kdy máme spoléhat sami na sebe? A víme jak se zachovat?

Kontaktujte nás

Veronika Fáberová

Obsah programu

faberova@doverville.cz
+420 602 329 125

Lucie Janíková

Technická podpora

janikova@doverville.cz
+420 725 859 699

Sídlo společnosti DOVERVILLE, s.r.o.

Ocelářská 1354/35
190 00 Praha

IČ: 24231771
DIČ: 24231771

Bankovní spojení:
UniCredit Bank: 2108365350/2700
Moneta Money Bank: 238016715/0600

Chcete se zúčastnit našeho webináře?

Veronika Fáberová

Tel. +420 602 329 125

E-mail: faberova@doverville.cz

Portál KeepSafe

Ⓒ KeepSafe